Đăng kí Yêu cầu Forum
Cách đổi ảnh đại diện bình luận của Blog Yêu APK

Cách đổi ảnh đại diện bình luận của Blog Yêu APK

1296645Thanh Trung15:52 02/12/2014 - Thủ thuật khác - Thủ thuật Wordpress Blog

Lời mở đầu Theo như nhu cầu đổi ảnh đại diện của một số bạn cảm thấy ảnh đại diện ngẫu nhiên khi bình luận của blog

Hướng dẫn tự động canh giữa hình ảnh trong bài viết WP

Hướng dẫn tự động canh giữa hình ảnh trong bài viết WP

39270Thanh Trung10:51 13/12/2013 - Thủ thuật Wordpress Blog

Mình cũng vừa bị cái lỗi này khi chèn 1 hình ảnh mình đã bấm canh giữa rồi những nó không canh giữa mà nằm bên trái